Wiadomości

OGÓLNOPOLSKI KONKURS MATEMATYCZNY OLIMPUS 2012

 

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA Z MATEMATYKI

10 stycznia 2012 roku w  naszej szkole odbyła się ogólnopolska olimpiada przedmiotowa z matematyki OLIMPUS 2012. Uczestniczyło w niej 53 uczniów w poszczególnych kategoriach wiekowych:

  • ·        Klasa IV – 7 uczniów;
  • ·        Klasa V – 12 uczniów;
  • ·        Klasa VI – 13 uczniów;
  • ·        Klasa I G – 9 uczniów;
  • ·        Klasa II G – 12 uczniów.

Uczestnictwo w olimpiadzie było dobrowolne. Uczniowie rozwiązywali test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań. Do każdego pytania w teście podane były 4 odpowiedzi, z których tylko jedna była poprawna. Każdy uczestnik olimpiady, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma od organizatorów dyplom uznania. Najlepsze wyniki zostaną nagrodzone. Na wyniki olimpiady musimy poczekać do 5 marca 2012r.

Konkursy i olimpiady przedmiotowe stanowią cenne rozszerzenie programów nauczania, są urozmaiceniem programu zajęć, a także stanowią zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów.